01

БЯЛАТА ВОДА

Историята на Бялата вода може да се проследи цели 8000 г. назад в миналото. Заради най-ценната ѝ характеристика - съдържанието на сребро, тя се свързва с древна тракийска легенда за сребърно находище, през което водата преминава. Химичният и минерален състав на водата е уникален за България. Характеризира се с ниска минерализация, подходяща за всекидневна употреба.


02

ЗДРАВЕ И ХИДРАТАЦИЯ

Водата е живот. Около 70% от тялото ни е вода. Тя регулира температурата в организма и участва във всички основни жизнени процеси - от преноса на хранителни вещества до клетките, до синтеза на протеини. Добрата хидратация е еквивалент на първостепенна грижа за здравето ни. Ежедневна употреба на достатъчно вода поддържа пълноценната функция на бъбреците, увеличава работоспособността, дава ни енергия. Ежедневен прием от минимум 750 мл до 1 литър вода ни предпазва от мускулна слабост, сухота в очите, нервност, нарушена концентрация и още много здравословни смущения.


03

КАЧЕСТВО

Бялата вода идва до вас от Национален парк Рила. Извира от дълбочина 515 м. с температура 21° C.


Качеството на Бялата вода се следи на всеки етап и затвореният процес от бутилиране до транспортиране дава допълнителна гаранция за запазване на водата чиста от извора до момента на консумация. Разполагаме с високотехнологична лаборатория, в която специалистите ни ежедневно следят качеството на водата чрез множество микробиологични и химични анализи.


Високото качество на водата е гарантирано със следните специализирани сертификати: ISO, BS OHSAS, FSSC.

Съдържание

АНИОНИ mg/l mmol/l eq%
F 1,11 60 2,896
Cl 2,66 85 3,720
Br - - -
J - - -
SO42- 29,63 360 30,581
CO32 21,00 350 34,704
HCO3 33,56 450 27,275
HSiO3 1,28 9 0,823
HS 0 0 0
Mn2+ <0,01 0 0
NO3- <5,00 0 0
NO2+ <0,05 0 0
HPO42- - - - -

89,24 1314 ∽100,00
КАТИОНИ mg/l mmol/l eq%
NH4+ <0,05 0 0
Li+ <0,05 0 0
Na+ 38,73 1639 93,362
K+ 0,37 12 0,524
Ca2+ 2,20 65 6,084
Mg2+ 0 0 0
Fe3+ 0,02 0 20

40,77 1716 ∽100,00

ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 154 mg/l

PH - 9,23