04

ФАБРИКАТА

През 2015 г. изградихме един от най-модерните заводи за бутилиране на минерална вода в Югоизточна Европа. Бялата вода се добива в гр. Долна баня, в подножието на Национален парк Рила. Целият технологичен процес от добива до бутилирането е напълно съобразен с изискванията на ЕС и всички съвременните екологични норми за опазване на околната среда.

Притежаваме концесия за ползване на минерална вода, извираща в местността Бялата вода в подножието на Национален парк Рила, близо до град Долна баня.

През 2020 разширихме и модернизирахме фабриката с три нови линии за бутилиране на разфасовки от 3 л., 6 л., 10 л. и 19 л. и линия за бутилиране на луксозни стъклени бутилки 0,25 л., 0,33 л., и 0,75 л. спокойна и газирана вода.

Инвестициите са 100% българска собственост. Oбщата застроена част на завода е 3000 кв. м., състояща се от 4 цеха и 5 бутилиращи линии с капацитет 10 000 бутилки на час и средно 100 000 милиона литра годишно.

Производственият процес е затворен, което е допълнителна гаранция за качеството на продуктите. Работим със сертифицирана високотехнологична лаборатория, в която специалисти ежедневно следят качеството на водата чрез множество микробиологични и химични анализи. Всички процеси са допълнително оптимизирани в съответствие с изискванията на ЕС и БДС.

05

ОТГОВОРНОСТ

Бялата вода, извираща от недрата на Рила планина, е уникално богатство и нашата мисия е да поднесем този естествен дар от природата на възможно най-много хора.

Развиваме дейността си с отговорно отношение към природата. Прилагаме най-добрите технологии и бизнес практики и строго спазваме изискванията на българското и европейско законодателство по опазване на околната среда.