04

ФАБРИКАТА

През 2015 изградихме един от модерните заводи за бутилиране на минерална вода в Югоизточна Европа. Бялата вода се добива в гр. Долна баня, в подножието на Национален парк Рила. Целият технологичен процес от добива до бутилирането е напълно съобразен с изискванията на ЕС и всички съвременните екологични норми за опазване на околната среда.

Бяла вода – Долна баня притежава концесия за водоползване на водоизточник до гр. Долна Баня в подножието на Рила планина със срок от 35 години. Инвестициите са 100 % българска собственост. Общата застроена площ на завода е 3 000  кв. м., състояща се от 3  цеха,  3  бутилиращи линии с капацитет 10 000 бутилки на час и средно 100 000 милиона литра годишно.

Производствения процес е затворен, което е допълнителна гаранция за чистотата на продуктите . За това ежечасно се грижат специалисти по качеството. Разполагаме с модерно оборудвана лаборатория, коятто провежда микробиологични и химични анализи на продуктите. Всички процеси са допълнително оптимизирани в съответствие с изискванията на ЕС и БДС .

05

ОТГОВОРНОСТ

Ние вярваме, че Бялата вода, извираща от недрата на Рила планина е уникално богатство. Наша мисия е да поднесем този естествен дар от природата на възможно най-много хора.

Ние развиваме дейността си с най-отговорно отношение към опазване на околната среда. Стремим се да оправдаваме доверието на нашите клиенти.

Бялата вода е дар на природата и ние искаме да я запазим чиста и за следващите поколения. Прилагаме най-добрите технологии и бизнес практики и строго спазваме изискванията на българското и европейско законодателство по опазване на околната среда.